Söderslättsgymnasiet

Elever

Söderslättsgymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Trelleborg. Gymnasiet är uppdelat i två enheter; Bastionen och S:t Nicolai. Söderslättsgymnasiet har 12 nationella program, 5 introduktionsprogram, fotbollsgymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Stort engagemang
Under dina år som elev hos oss kommer du att uppleva bra sammanhållning och ett stort engagemang bland såväl elever som lärare. Söderslättsgymnasiet har den stora skolans fördelar och den lilla skolans intimitet och gemytlighet. Vi har nära samarbete mellan programmen och resurserna att satsa på bra mentorskap med ett coachande förhållningssätt.

Nationell och internationell anknytning
Söderslättsgymnasiet samarbetar med arbetsgivare, verksamheter, andra gymnasium, högskolor och universitet i Sverige och Europa. Våra samarbetspartners är på olika sätt med och påverkar innehållet i utbildningen vi erbjuder dig. Genom vårt etablerade nätverk kan vi även erbjuda gästföreläsare, praktikplatser, utbyten, studieresor och värdefulla kontakter för dig inför framtida arbeten och studier.

Kvalitet
Söderslättsgymnasiet har certifierats att bedriva en FN-skola, ett Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege och är en branschrekommenderad skola för yrken inom byggnadsindustrin. Det är bevis på att vi kan erbjuda utbildningar som håller hög kvalitet och ständigt utvecklas.

I-val
Som elev på Söderslättsgymnasiet erbjuds du ett brett och varierat urval av I-vals kurser. Majoriteten av kurserna startar varje läsår. Mer information om I-val och vårt kursutbud finns på: soderslattsgymnasiet.se/ival

På Söderslättsgymnasiets studietorg:

  • har du möjlighet att arbeta med projekt, kurser och läxor i din egen takt
  • arbetar behöriga lärare som gärna ger dig handledning, de sätter inga betyg och arbetar förutsättningslöst
  • kan du få stöd att få det betyg du strävar efter
  • är alla elever på skolan välkomna

Studietorgen är bemannade hela dagen till och med under loven!

Broschyr

Broschyrens framsida

Bläddra i vår broschyr. Ta reda på vilka program och stöd vi har och läs om vad du kan bli eller göra efter en utbildning hos oss.

Öppna och läs